Distansundervisning för årkurs 4-5 på Unnerödsskolan

Unnerödsskolans årskurs 4-5 övergår till distansundervisning från och med tisdag 30 mars. En stor andel av skolans personal är frånvarande med anledning av coronaviruset.

Unnerödsskolan

Unnerdösskolans årskurs 4-5 har distansundervisning från tisdag 30 mars till och med torsdag 1 april.

Beslutet om distansundervisning fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland. Anledningen är den ansträngda personalsituationen på skolan, samt att minska risk för smittspridning.

Beslutet innebär att

  • Samtliga elever i årskurs 4-5 på Unnerödsskolan har distansundervisning tisdag 30 mars till och med torsdag 1 april.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever