Distansundervisning för vissa årskurser på Ljungskileskolan F-3

Elever i Ljungskileskolans årskurs 1, samt två klasser i årskurs 3 har distansundervisning från och med idag måndag 29 mars till och med 1 april. Fritidsavdelningen Björngrottan håller också stängt under samma period. En stor andel av skolans personal är frånvarande med anledning av coronaviruset.

Ljungskileskolans gavel

Elever i årskurs 1 och två klasser i årkurs 3 vid Ljungskileskolan har distansundervisning till och med 1 april.

Beslutet om distansundervisning fattades i lördags av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland. Anledningen är den ansträngda personalsituationen på skolan, samt att minska risk för smittspridning.

Beslutet innebär att

  • Alla elever i årskurs 1, samt två klasser i årskurs 3 har distansundervisning från och med måndag 29 mars till och med torsdag 1 april.
  • Fritidsavdelningen Björngrottan håller stängt under samma period.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever