Dags att tänka på skolskjuts för nästa läsår

Nu är det dags att tänka på busskort/skoltaxi för nästa läsår. För elever i grundskolan som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort och någon ansökan behöver inte göras förutom vissa undantag, se nedan. Skolskjuts beviljas som längst ett läsår i taget.

Trafikskylt med barn på fronten av en buss

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för nästa läsår.

Ansökan om skolskjuts måste göras vid:

  • Start i förskoleklass
  • Växelvis boende och delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende och söker skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadress
  • Elev som har fritidshemsplats delar av veckan och som ansöker om skolskjuts övriga dagar
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6)
  • Särskild skolskjuts – dispensansökan busskort eller skoltaxi
  • Resor mellan fritids och nattis.

Ansökan sker digitalt via kommunens e-tjänst

Ansökan inför nytt läsår görs senast 2 maj för att garantera att beviljad skolskjuts är klar till höstterminens start.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand kommunens kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00