Hemundervisning för årskurs F-3 på Unnerödsskolan

Alla elever i årskurs F-3 på Unnerödsskolan övergår till hemundervisning från och med onsdag 31 mars till och med torsdag 1 april. Skolans fritids håller stängt under samma period. Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Unnerödsskolans personalentré i en röd tegelbyggnad

Alla elever i årskurs F-3 vid Unnerödsskolan övergår till hemundervisning till och med 1 april.

Sedan tidigare gäller att alla elever i årskurs 4-5 på Unnerödsskolan har distansundervisning till och med torsdag 1 april. Nu kompletteras gårdagens beslut med hemundervisning för samtliga elever i årskurs F-3 vid Unnerödsskolan. Anledningen är att många i personalen är frånvarande på grund av coronaviruset, samt för att hindra smittspridning.

Beslutet innebär att

  • Samtliga elever i årskurs F-3 vid Unnerödsskolan har hemundervisning från och med onsdag 31 mars till och med torsdag 1 april.
  • Unnerödsskolans fritidshem är stängt under samma period.
  • Elever med hemundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Läs tidigare nyhet