Gymnasiet fortsätter delvis på distans

Delar av undervisningen på Uddevalla gymnasieskola behöver fortsätta på distans från 12 april till och med 23 april eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande, utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Elever sitter vid laptops, man ser bara datorer och händer/armar

Gymnasiet fortsätter med delvis distansundervisning fram till och med 23 april.

Distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

För gymnasieskolan innebär detta att en tredjedel av eleverna har skolförlagd undervisning och övriga elever har distansundervisning under tiden 12-23 april.

Beslutet om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär:

  • Att en tredjedel av alla elever på de nationella programmen har skolförlagd utbildning.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 3 fortsätter med skolförlagd undervisning från och med 12 april till och med 18 april. Årkurs 1 och 2 har distansundervisning under samma period.

  • Elever i årskurs 2 på Uddevalla gymnasieskola har skolförlagd undervisning från och med 19 april till och med 23 april. Årskurs 1 och 3 har distansundervisning under samma period.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet inklusive språkintroduktion berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever med distansundervisning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.