Bygget av ny simhall följer tidplan och budget

Bygglovsanmälan för den nya simhallen på Rimnersområdet är inlämnad och projektet håller både tidplan och budget.

Skisser ny simhall

Skisser av ny simhall på Rimnersområdet. Arkitekt: We Group.

- Allting tyder på att vi i simhallsprojektet följer plan gällande tid och pengar, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

På kommunstyrelsens sammanträde 31 mars presenterade Peter Larsson en detaljerad kostnadsbedömning som visar att budgeten med 464 miljoner kronor håller. Projektets kalkyler visar att de kan bygga den nya simhallen för 461,7 miljoner kronor. Vilket gör att det finns en liten marginal.

Kostnadsbedömningen för bygget av den nya simhallen inkluderar också bland annat omläggning råvattenledning, ersättningsplaner för fotbollen, markarbeten och konstnärlig utsmyckning.

Läs mer om projektet ny simhall

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00