Uddevalla kommuns hantering av överblivna vaccindoser

Media uppmärksammar Uddevalla kommuns hantering av överblivna vaccindoser. Vi vill förtydliga några saker och dementera faktafel som skrivs i Bohusläningen.

Stadshuset

Vi vill understryka att de medarbetare som bedömts som nyckelfunktioner i kommunens krisledningsplan inte själva har valt att finnas med bland de personer som erbjöds överblivna vaccindoser vecka 3.

Det faktafel som vi vill dementera är att Bohusläningen 31 mars skriver att:

”Hittills har listan ändå angetts innehålla cirka 20 personer, varav ett fåtal chefer” ”Men nu kan Bohusläningen visa att betydligt fler står med på den första listan, 61 personer”.

Som vi tidigare har skrivit och kommundirektör Peter Larsson också informerat kommunstyrelsen om 10 mars så är det 20 personer som har blivit vaccinerade. Peter Larsson berättar att det vecka 2 fanns ett 70-tal personer som identifierats ha kritiska funktioner som var viktiga för att säkerställa att inte kommunens kapacitet slås ut. Av dem vaccinerades 20 personer med vaccin som riskerade att slängas. Fjorton doser gick till volontärer som arbetade i vaccinationslokalen och sex doser gick till några chefer i krisledningsgruppen samt nyckelfunktioner inom vår verksamhet.

Läs mer och se filmklipp från kommunstyrelsens sammanträde

Uddevalla kommun var tidigt ute med att börja vaccinera och hade en reservplan i form av ett föränderligt arbetsmaterial i början av januari. Då de som upphandlats för att vaccinera våra anställda, dvs Hälsobolaget, ställdes inför situationen att det fanns risk för att vaccindoser skulle slängas eftersom vaccinet som då användes bara hade en hållbarhet på 6 timmar. Rekommendationerna från Västra götalandsregionen var då (i detta tidiga skede) att Hälsobolaget inte fick lämna överblivna doser till äldre som var boende på kommunens boenden eller till vårdcentraler som vaccinerar andra äldre invånare.

Någon lista upprättades aldrig i någon annan form än ett föränderligt arbetsmaterial och har därför inte lämnas ut.

Mail om vaccinationsmöjlighet
Det skickades 19 januari 2021 (dvs då VGRs rekommendation var att doser inte fick lämnas vidare) ett mail till Uddevalla kommuns krisledningsgrupp, de som ingår i krisledningsnämnd (om den aktiveras), volontärer och nyckelpersoner inom krishanteringen. Totalt 61 personer. Där de informeras om att de kan bli kontaktade och erbjudas vaccin om vaccindoser riskeras att slängas.

Detta mail bedöms som en allmän offentlig handling som har lämnas ut till Bohusläningen. Med reservation för att personerna som står i sändlistan inte själva har fått ta ställning till om de vill ta emot detta erbjudande eller inte.