Växelvis distansundervisning för högstadieelever

Från och med måndag 12 april införs distansundervisning för en årskurs i taget på högstadiet i Uddevallas kommunala grundskolor. Distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och årskurs 8 och införs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning av covid -19. Beslutet gäller fram till och med 23 april.

Händer skriver på laptop

Växelvis distansundervisning införs för årskurs 7 och 8 från och med 12 april.

Då det fortsatt sker en ökad smittspridning i samhället behöver den växelvisa distansundervisningen för årskurs 7 och 8 återupptas. Syftet med distansundervisningen är att minska trängsel i högstadieskolornas lokaler samt inom kollektivtrafiken.

Beslutet är fattat idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan går i skolan som vanligt.

Beslutet om växelvis distansundervisning för högstadiet innebär att

  • Elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan övergår till distansundervisning från och med måndag 12 april till och med fredag 16 april.
  • Elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor har distansundervisning från och med måndag 19 april till och med fredag 23 april.
  • Elever med distansundervisning erbjuds att hämta matportioner på skolan.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning utan går i skolan som vanligt.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning då det finns särskilda skäl för elever i årskurs 7 eller i årskurs 8 att delta i skolförlagd undervisning

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever