Vill du som senior delta i digital livsberättargrupp?

Har du fyllt 62 år, bor du i Uddevalla kommun och vill lära dig att bli mer social i den digitala världen? Vi erbjuder dig att först gå en distanskurs där du får lära dig hur du hanterar en surfplatta och hur du deltar i videosamtal. När du lärt dig grunderna startar vi sedan en livsberättargrupp tillsammans med 3-4 andra seniorer.

Två kvinnor i ett digitalt videosamtal på Teams, en av dem håller i en kaffekopp

Jana Persson Edgren och Malin Strömberg håller i digitala livsberättargrupper för seniorer.

Vi erbjuder ett kursmaterial som innehåller texter, bilder och kortfilmer som beskriver hur du använder en surfplatta och hur du ansluter till videosamtal. Du får låna en surfplatta (iPad) av oss så länge samtalsgruppen pågår. Du får även en användarguide i pappersformat med många bra tips och trix om digitala uttryck och vad olika symboler står för. När du lärt dig dessa grunder startar vi livsberättargrupper.

I en livsberättargrupp tillsammans med 3-4 andra seniorer erbjuds du en trygg plats för samtal och gemenskap. I vanliga fall brukar vi hålla fysiska träffar men det är inte möjligt just nu. Därför ”träffas” seniorer och samtalsledare istället i digitala videosamtal vid 10 tillfällen. Varje samtal har ett bestämt tema som till exempel barndom, ungdomstid, arbetsåren och pensionärstid. Samtalsledare är Malin Strömberg och Jana Persson Edgren som arbetar inom socialtjänsten.

Det är kostnadsfritt att delta i delta i distanskurs och livsberättargrupp.

Grupperna startar omgående efter sista anmälningsdag som är 16 april.

Det är utefter de svar vi fick in på enkäten Social och digital för cirka en månad sedan, som vi nu planerar olika typer av kurser och forum att samtala i. Du som redan har en smartphone, surfplatta eller dator med kamera och är van vid videosamtal kan delta i livsberättargrupp med start i senare delen av april. Under våren kommer vi hålla ytterligare distanskurs inom digital teknik för dig som vill lära mer om smartphone och surfplatta men inte vill delta i någon livsberättargrupp.

Låter det här som något för dig?

För mer information och anmälan, kontakta Malin Strömberg via telefon 0522-69 51 02 eller mejl malin.stromberg@uddevalla.se

Läs även tidigare nyhet

Kurs för seniorer i digital teknik lägger grunden för nya möten

Välfärdsteknik kan skapa trygghet och självständighet

Uddevalla kommun ingår i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som handlar om att öka kunskapen om digitala tjänster och välfärdsteknik. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen handlar om att man använder digitala verktyg för att öka äldres självständighet och skapa mer tid för personlig omsorg.

Tanken är att personalen ska få mer utrymme till det mänskliga mötet och behöva lägga mindre tid på medicinsk administration och logistik. Exempel på välfärdsteknik är digital tillsyn på natten, sensorer som upptäcker fall och medicingivare. Du hittar mer information om välfärdsteknik på webbsidan ”Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg”.

SKR arbetar med att bygga upp ett nationellt Kompetenscenter för välfärdsteknik. Centret ska stötta landets kommuner i arbetet med att införa välfärdsteknik i Sveriges äldreomsorg. Du hittar mer information på SKR:s webbplats på sidan ”Kompetenscenter välfärdsteknik”