Extra pengar till fler sommarlovsaktiviteter

Kommunstyrelsen föreslår att sammanlagt 435 000 kronor ska satsas på ett utökat stöd till kultur och fritid för att samordna och genomföra aktiviteter för unga i sommar. Bakgrunden är att det är viktigt för unga att ha meningsfulla aktiviteter under fritiden, särskilt nu under rådande pandemi.

barn som skrattar och kollar in i kameran

Kommunfullmäktige kommer den 14 april att hantera ärendet om fler sommarlovsaktiviteter för barn.

Erfarenheter från sommaren 2020 visar att behovet av aktiviteter bland unga är stort, och att behoven inför kommande sommar bedöms vara större än tidigare. Meningsfulla aktiviteter ska erbjudas på fler platser och över längre tid. Satsningen genomförs i samverkan mellan kommunens verksamheter och civilsamhället.

Kommunstyrelsen hanterade ärendet på sitt sammanträde 31 mars och föreslår där att kultur och fritidsnämnden får ett utökat kommunbidrag på 435 000 kronor för utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021. Kommunfullmäktige kommer att besluta i frågan den 14 april.

Regeringen föreslår även ett riktat statsbidrag till kommunerna om sammanlagt 200 miljoner kronor. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga under 2021.

- Vi växlar upp det statliga stödet och prioriterar barn och ungas välbefinnande i Uddevalla för att dämpa och förebygga ohälsa och social oro under sommarlovet. Det här är en investering både i nutid och framtid för våra unga invånare, säger Annelie Högberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Läs mer i kommunstyrelsens kallelse 2021-03-31, ärende nummer 22, Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021, Dnr KS 2021/00194. Kommunstyrelsens kallelser och protokoll