Föreslå vem som ska få ungdomsledarpris och kulturpris 

Vem eller vilka ska få Uddevalla kommuns ungdomsledarpris, kulturstipendium och kulturpris 2021? Nu är det dags att föreslå kandidater, senast 30 april behöver vi ha fått in alla förslag.

flygbild över centrala Uddevalla och Byfjorden

Vem eller vilka ska få Uddevalla kommuns ungdomsledarpris, kulturstipendium och kulturpris 2021?

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska verka i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Priset delas ut till unga personer som varit ledare för barn eller ungdomar under en längre tid. Det är styrelsen i en ideell förening som får föreslå att priset tilldelas en ledare i föreningen.

Kulturpriset delas ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet i Uddevalla. Kravet är att kulturpristagaren bor inom Uddevalla kommun eller genom sin verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Du kan också söka Uddevalla kommuns kulturstipendium. Det är ett arbets-, rese- och studiestipendium som delas ut till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet. Skriv och berätta om din bakgrund och till vilket ändamål du söker stipendium. Kravet är att du bor inom Uddevalla kommun eller genom din verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Kulturpris och kulturstipendium kan även gå till en grupp personer eller en organisation.

Lämna förslag på ungdomsledarpristagare och kulturpristagare, samt ansök om kulturstipendium senast 30 april 2021. Mejla till kulturfritid@uddevalla.se eller skicka in ditt förslag till Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla.

Priser och stipendium kommer att delas ut någon gång under september/oktober.

Mer information om

Ungdomsledarpris

Kulturpris

Kulturstipendium

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00