Kommunfullmäktige sammanträder den 14 april

Onsdagen den 14 april sammanträder kommunfullmäktige på Stadshuset klockan 17.30. På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Möte med flera personer, ordförande i kommunfullmäktige sitter på ett podium.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun.
  • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2021.
  • Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen.
  • Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén.
  • Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen.
  • Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för gemensam utveckling av Uddevalla centrum.
  • Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021.

Se kallelsen

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00