Vuxenutbildningen förlänger delvis distansundervisning

Delar av undervisningen på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans, eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. En tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning kommer därför att ha skolförlagd undervisning från och med måndag 26 april till och med fredag 30 april. Övriga elever har distansundervisning under samma period.

De gula byggnaderna på regementsområdet, där vuxenutbildningen håller till

Vuxenutbildningen fortsätter med delvis distansundervisning till och med 30 april.

Beslutet fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland. Anledningen är att minska trängsel i vuxenutbildningens lokaler samt inom lokaltrafiken.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 26-30 april. Övriga elever har distansundervisning under denna period.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Rektor kan besluta om undantag från verksamhetschefens beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever får ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.