Kommunens vaccinationer av äldre och brukare klara

Socialtjänsten har nu slutfört vaccinationerna mot covid -19 av de äldre och brukare som ingår i kommunens ansvarsområde. Fler än 1380 äldre och cirka 220 personer inom LSS och socialpsykiatrin är nu färdigvaccinerade.

Någon får en spruta i armen

Vaccinationer mot covid -19 kommer framöver att ske löpande när någon äldre flyttar in på kommunens vård- och omsorgsboende, på korttidsboendet på Rosenhäll eller på något av kommunens LSS-boende eller inom socialpsykiatrin.

Sammanlagt har också 1860 anställda inom vård och omsorg blivit färdigvaccinerade mot covid -19 genom Hälsobolagets försorg.

I jämförelse med andra kommuner inom regionen ligger Uddevalla väl till vad gäller vaccinationer. Enligt färsk statistik har 21,2% fått minst en dos och 10% har fått två doser. I hela regionen har 16,2 % fått minst en dos och 6,9 % fått två doser. För riket är motsvarande siffror 19,6 % respektive 7,8 %.

Kommunen har ansvar för att vaccinera äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, äldre med hemsjukvård och de personer de bor tillsammans med, samt de som bor på kommunens LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin. Regionens vårdcentraler har ansvar för vaccinationerna av äldre med hemtjänst. För vaccination av kommunens personal inom vård och omsorg har Hälsobolaget fått detta uppdrag från regionen.

Alla vaccinationer är frivilliga och det vaccin som kommunen fått från regionen är Pfizers vaccin. Vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan.

Läs tidigare nyheter

Nu inleds slutfasen av vaccinationerna

Uddevalla kommuns pandemi- och vaccinationsarbete

Lättade restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende