Se kommunfullmäktige från den 14 april

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Kommunfullmäktige sammanträder och ordföranden sitter på ett podium.

Se kommunfullmäktige från den 14 april

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun.
  • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2021.
  • Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen.
  • Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén.
  • Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen.
  • Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för gemensam utveckling av Uddevalla centrum.
  • Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021.

Se kallelsen

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll