Hovhultsskolan kortar skoldagar och begränsar fritids öppettider

Från och med imorgon tisdag 20 april till och med fredag 23 april har Hovhultsskolans samtliga elever förkortade skoldagar. Fritids har också begränsade öppettider. Anledningen är att en stor andel av personalen på skolan är frånvarande på grund av coronaviruset vilket påverkar bemanningen.

Hovhultsskolans röda tegelbyggnader med lekutrustning utanför

Hovhultsskolans elever har kortade skoldagar 20-23 april och öppettiderna på fritid är begränsade.

Beslutet fattades idag av barn och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från Smittskydd Västra Götaland.

Beslutet innebär att

Samtliga elever vid Hovhultsskolan har en förkortad skoldag från och med tisdagen den 20 april till och med fredagen den 23 april enligt nedan:

  • Förskoleklass: klockan 08.10-11.30
  • Årskurs 1: klockan 08.10-12.00
  • Årskurs 2: klockan 08.10-12.00
  • Årskurs 3: klockan 08.10- 12.10
  • Årskurs 4: klockan 08.10-11.50
  • Årskurs 5: klockan 08.10-12.00
  • Årskurs 6: klockan 08.10-12.10

Hovhultsskolans fritidshem har begränsade öppettider från och med tisdag 20 april till och med fredag 23 april. Morgonfritids är stängt under dessa dagar och fritids är endast öppet efter skoldagens slut till 16.30.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever