Lelångevägen stängs av från 26 april

I samband med bygget av en ny gång- och cykelväg kommer en del av Lelångevägen att stängas av från måndag 26 april till fredag 7 maj. Avstängningen sker i närheten av avsmalningen av Lelångevägen i höjd med Västerskolan, där det idag finns ett övergångsställe.

Lelångevägen vid avsmalningen och övergångsstället i höjd med Västerskolan

Lelångevägen vid avsmalningen och övergångsstället i höjd med Västerskolan. Passagen ska byggas om och därför stängs denna del av Lelångevägen av från 26 april.

Under vecka 17 och 18 kommer övergångsstället att byggas om till en gång- och cykelpassage. Fordonspassagen blir något smalare och ett hastighetsdämpande hinder i form av en busskudde byggs för att öka trafiksäkerheten.

Avstängningen av Lelångevägen omfattar en begränsad sträcka innan och efter övergångsstället, men vägen är öppen i övriga delar.

Arbetet ingår som en del i bygget av en 250 meter lång ny gång- och cykelväg som kommer att gå längsmed Vintergatan och Lelångevägen, och knyta ihop befintliga gång- och cykelvägar i området.

Läs tidigare nyhet om bygget av den nya gång och cykelvägen