Ny belysning kommer upp i museiparken

På uppdrag av Uddevalla kommun kommer Uddevalla Energi att sätta upp ny belysning i parken utanför Bohusläns museum. Totalt blir det 12 stolpar med led-armaturer som kommer på plats. Arbetet startar torsdag 22 april och beräknas vara klart till fredag 30 april.

Gångvägen intill museiparken med belysningsstolpar, man ser kastanjeallén intill, bussar och kampenhof

Belysningsstolparna intill museiparken kommer att bytas ut mot nya som ska sprida mer ljus.

Åtgärden genomförs för att öka tryggheten och tillgängligheten i centrum. Området är en viktig och central plats i Uddevalla, där många människor passerar. Den nuvarande belysningen i kastanjeallén är inte tillräckligt stark, ljuset räcker inte till för att ordentligt lysa upp gångstråket som går mellan museiparken och allén. Med en ny led-belysning kommer det att bli betydligt ljusare på gångvägen, i parken och även i allén.

Den befintliga belysningen i allén ska monteras ner. Den nya belysningen kommer istället att placeras närmast buskarna som utgör en gräns till museiparken. Sammanlagt placeras 8 belysningsstolpar intill museiparken, och 4 stolpar mellan Bohusläns museum och Kampenhof norra.

Länsstyrelsen har gett sitt tillstånd för grävningsarbeten i allén.