HBTQ dagkollo för ungdomar

Känner du någon ungdom som har tankar kring HBTQ? Fältenheten anordnar dagkollo den 14 - 18 juni för ungdomar som går i högstadiet.

Flagga i regnbågens färger.

Dagkollot är en plats för unga att vara sig själva och dela erfarenheter. Kollot kommer att innehålla film, samtal om identitet och ungdomsfrågor, olika övningar, matlagning, pyssel, utflykter med mera.

Dagkollot är kostnadsfritt

HBTQ-dagkollot är helt gratis och lunch och fika ingår. Det är Uddevalla kommuns fältsekreterare som håller i aktiviteterna och alla har tystnadsplikt. Kollot startar klockan 10.00 och avslutas klockan 16.00.

Anmälan senast den 31 maj

Anmälan görs senast den 31 maj till e-post: matilda.brobeck@uddevalla.se eller telefon 0522-69 68 23.
Du är också välkommen att kontakta Matilda eller någon av de andra fältsekreterarna om du har frågor eller funderingar. Du hittar kontaktuppgifterna på Fältenhetens webbsida: Fältenheten – information och kontakt