Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna får droginformation

Drogförebyggande samordnare i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg gör nu en gemensam satsning för att nå ut till vårdnadshavare med information om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Denna vecka går den första informationen om cannabis ut till vårdnadshavare för elever både i grundskolan och gymnasiet. 

Drogförebyggande samordnare i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg.

Drogförebyggande samordnarna Unni Norén, Jasmin Nuhanovic, Monica Leijon, Sara Gunnarsson Forsberg och Miranda Gjelseth. Foto: Jerry Lövberg

Den andra informationen handlar om alkohol och kommer i samband med skolavslutningen, och i höst kommer troligen information om tobak och spel.

Bakgrunden till informationen om cannabis är den senaste drogvaneundersökningen som visar att ungdomars attityd till cannabis har förändrats. Idag tror fler än tidigare att det är ofarligt att använda drogen. Samtidigt pratar få unga med sina vårdnadshavare om cannabis.

- Vi måste nå ut och höja kunskapen hos föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomarnas närhet. Därför gör vi denna gemensamma satsning nu. Cannabis har en negativ påverkan på den unga hjärnan och dess utveckling och påverkar minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga. Det är idag en drog som är mycket starkare än för bara några år sedan, den är lätt att få tag på och billig, därför kan användningen öka, säger Unni Norén, drogförebyggande samordnare.

Barn och tonåringar stöter på narkotika på många olika platser: i sin mobil, på en fest, på sin skola, i ett kompisgäng, i en film eller i musik samt via influensers. All narkotika är skadlig och allra känsligast för detta är barn och tonåringar. Trots att narkotikan finns på flera arenor så väljer de allra flesta tonåringar att inte prova narkotika.

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch, marijuana och hascholja. Cannabis kommer från växten Cannabis Sativa. THC är det ämne som ger ruset och också det ämne som man kan spåra i kroppen vid ett drogtest. I dag är mängden THC i cannabisen mycket högre vilket ger en starkare drog. Narkotikastrafflagen är tydlig: All hantering med narkotika är olaglig!

Vilka risker och konsekvenser ger cannabis?

Forskning om cannabis visar specifikt att cannabis påverkar den unga hjärnan negativt och dess kognitiva funktioner. Med kognitiva funktioner menas sådant som minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga. Det kan ta sig uttryck som svårt att lära sig nya saker, svårt att formulera sig förståeligt, problem att behålla uppmärksamhet och att delta i samtal. Hjärnan är inte helt färdigutvecklad förrän runt 25-års ålder och innan dess är den extra känslig.

Både internationellt och lokalt drivs kriminaliteten till stor del av narkotikahandeln, och i Sverige ses en utveckling där våld och dödsskjutningar ökat i kriminella kretsar de senaste åren. Även detta bidrar till stora samhällskostnader men också till ökad känsla av otrygghet och personligt lidande för drabbade och anhöriga.

Godkända betyg viktigt

I våra kommuner arbetar vi för fullföljda studier då vi vet att godkända betyg efter grundskolan är en viktig skyddsfaktor. Här är andra exempel på risk- och skyddsfaktorer som är viktiga att känna till för att kunna se vad som påverkar barnen.

Riskfaktorer

– att ha en negativ skolsituation
– vänner med normbrytande beteende
– avsaknad av viktiga vuxna
– avsaknad av meningsfull fritid

Skyddsfaktorer

– att ha en bra skolgång
– vänner med icke normbrytande beteende
– trygga vuxenrelationer
– ha en meningsfull fritid

Vad kan du göra som förälder?

• Var nyfikna och håll er vakna tills era barn är hemma.
• Ha kontakt med andra föräldrar.
• Lägg märke till om barnet luktar parfym, tuggar tuggummi, har ögondroppar, har Rizzlapapper eller tändare.
• Håll koll på vad tonåringarna gör på sociala medier. Följ dem! Vilka sidor ”gillar” de?
• Håll koll på pengarna, många använder swish vid narkotikaaffärer.
• Om du misstänker att ditt barn börjat med cannabis eller någon annan narkotika – försvåra och sök hjälp. Erfarenheter från föräldrar som haft bekymmer med sitt barn visar att det är viktigt att söka hjälp tidigt och att lita på sin magkänsla. 
• Prata med skolan och andra verksamheter där ditt barn vistas.
• Var snabb med att ta stöd och hjälp! Du/ni är inte ensamma och detta kan hända i alla familjer.
• Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp!

Läs mer om Drogfri Ungdoms arbete

För mer information kontakta gärna Drogfri Ungdom i Uddevalla

Unni Norén,
unni.noren@uddevalla.se

Miranda Gjelseth,
miranda.gjelseth@uddevalla.se

Jasmin Nuhanovic,
jasmin.nuhanovic@uddevalla.se