Nya återvinningskärl ökar hållbart lärande på Hovhults förskola

Igår torsdag 22 april invigdes nya återvinningsbehållare på Hovhults förskola. Sopbilen kom på besök och fyra snälla sopsamlarmonster bjöd barnen på glass. Invigningen är också startskottet för ett arbetsområde kring hållbarhet på förskolan.

Sopbilen är på besök.

Andreas Brattberg från Uddevalla Energi tillsammans med pedagogerna Aferdita Axhami Sinani, Teuta Saphunxiu, Sofia Wik och Kim Sölsnaes.

De nya återvinningskärlen ger förskolan förbättrade möjligheter att återvinna men även att undervisa om hållbart lärande och involvera barnen i arbetet med sorteringen.

- För oss känns det mycket lyxigt att ha behållarna så nära förskolan, säger Kim Sölsnaes, försteförskollärare.

Under invigningen hade både förskolans och förskolebussens barn samlats vid de nya behållarna för att se var de var placerade och hur de skulle användas. Dagen till ära kom sopbilen, och Andreas Brattberg från Uddevalla Energi visade hur bilen fungerade och hur ett sopkärl töms. Rektor Petter Jonsson fick hjälp med att sortera en sopsäck av de fyra sopsamlarmonster, som visade i vilken behållare som soporna skulle slängas för att sedan återvinnas eller användas på annat sätt.

Sopsamlarmonstren är ett pedagogiskt material som lär barn och elever om sortering och återvinning. Det var pedagogerna Sofia Wik, Kim Sölsnaes, Aferdita Axhami Sinani och Teuta Saphunxiu som var utklädda till var sitt monster; Pappis, Kompostina, Plastis och Flamman.

- Vi märker att våra barn blir mycket intresserade och nyfikna av just dramatiseringar och vi vill utnyttja detta i vår undervisning, säger Sofia Wik, försteförskollärare.

Förskoleverksamheten och den pedagogiska omsorgen i kommunen arbetar just nu med två prioriterade mål; trygghet och studiero samt språkutvecklande arbete. Det senare innebär att personalen på förskolan ska ha ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som i spontant uppkomna undervisningssituationer.

- Fokus i undervisningen blir att befästa viktiga ord och begrepp kring återvinning och att väcka nyfikenhet och intresse för sortering och hållbar utveckling. Vi vill få till en lustfylld undervisning som ger barnen motivation till att sortera och lära sig om sortering. Vi följer barnens intresse och tänker att de får leda oss vidare i detta spännande arbete, säger Sofia Wik och Kim Sölsnaes.

Återvinningskärlen på Hovhults förskola

De nya återvinningskärlen på Hovhults förskola kommer att göra det lättare att undervisa om sortering och hållbarhet.

Rektor Petter och fyra pedagoger utklädda till sopsamlarmonster

Sopsamlarmonstren hjälper barnen lära om återvinning.

Andreas som jobbar på Uddevalla Energi tar emot teckningar från barnen.

Andreas Brattberg från Uddevalla Energi fick teckningar som tack för besöket.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00