Är du ung och vill ta klivet närmare jobb eller studier?

Verkstan finns till för dig som är mellan 15 - 24 år och som just nu inte studerar eller jobbar. Verkstan erbjuder individuella samtal, tematräffar och gruppaktiviteter som ska stötta dig på din väg framåt.

Fem personer som står utanför en lokal och är på väg att gå in.

Välkomna till Verkstan, hälsar Siv Tengberg, Lars Torsteinsrud, Sara Fjällman, Petra Viita och Mauricio Olavarria.

Tanken är att du ska få hjälp komma närmare antingen studier, jobb eller praktik beroende på vad som passar dig bäst. Vi finns här för att prata om dina funderingar och för att erbjuda praktisk hjälp.

På Verkstan kan du få hjälp med:

  • Råd och stöd kring studier och praktik
  • Individuella samtal
  • Gruppaktiviteter
  • Skriva CV till jobbansökan
  • Ta foto till CV
  • Skriva personligt brev till jobbansökan
  • Skapa profil på LinkedIn
  • Personlig utveckling

Vi finns i Nikes lokaler på Junogatan vilket innebär att vi har tillgång till musikstudio, ateljé och mediarum.

När: Varje tisdag

Tid: Öppet mellan klockan 15.00-17.30

Var: Junogatan 4C

Hoppas vi syns!

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till oss på Verkstan.

Petra Viita, Nike ungdom, petra.viita@uddevalla.se

Sara Fjällman, arbetsmarknadsavdelningen, sara.fjallman@uddevalla.se

Siv Tengberg, arbetsmarknadsavdelningen, siv.tengberg@uddevalla.se

Mauricio Olavarria, Nike ungdom, mauricio.olavarria@uddevalla.se

Lars Torsteinsrud, ungdomskonsulent och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) lars.torsteinsrud@uddevalla.se

Verkstan är en del i Vi-projektet som Uddevalla deltar i och som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00