Växelvis distansundervisning fortsätter på högstadiet

Från och med måndag 3 maj fortsätter distansundervisning för en årskurs i taget på högstadiet i Uddevallas kommunala grundskolor. Den växelvisa distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och 8 och införs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning av covid -19. Beslutet gäller fram till och med onsdag 12 maj.

Händer som skriver på en laptop

Växelvis distansundervisning fortsätter för högstadiet.

Sedan tidigare gäller växelvis distansundervisning för högstadiet fram till och med 30 april.

Då det fortsatt sker en ökad smittspridning i samhället behöver distansundervisningen fortsätta för ett antal elever högstadiet. Syftet med distansundervisningen är att minska trängsel i högstadieskolornas lokaler samt inom kollektivtrafiken.

Beslutet fattades igår av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan går i skolan som vanligt.

Beslutet om distansundervisning innebär att

  • Elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan övergår till distansundervisning från och med måndag 3 maj till och med fredag 7 maj.

  • Elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor övergår till distansundervisning från och med måndag 10 maj till och med onsdag 12 maj.
  • Elever med distansundervisning erbjuds att hämta matportioner på skolan.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning utan går i skolan som vanligt.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning då det finns särskilda skäl för elever i årskurs 7 att delta i skolförlagd undervisning

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever