Modersmålsundervisning och språkval fortsätter på distans

All modersmålsundervisning för elever i årskurs 7-9 samt all språkvalsundervisning i årskurs 6 fortsätter som distansundervisning fram till och med 28 maj. Beslutet fattades igår av tillförordnad chef i grundskolan.

händer som skriver på en laptop

Modersmålsundervisning och språkvalsundervisning fortsätter på distans.

Sedan tidigare gäller distansundervisning i modersmål och språkval till och med 30 april.

Modersmålsundervisningen och språkvalsundervisningen är normalt sett organiserad så att elever från flera olika skolor samlas för gemensam undervisning. Detta är inte lämpligt utifrån risken för smitta. Därför är eleverna istället kvar på sina hemskolor och genomför undervisningen digitalt.

Beslutet innebär att

All modersmålsundervisning för elever i årskurs 7-9, samt all undervisning i språkval för elever i årskurs 6 sker på elevernas hemskolor och undervisande lärare genomför undervisningen digitalt. Detta gäller från och med måndag 3 maj till och med fredag 28 maj.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00