Nu startar arbetet med rondell på Västgötavägen

De förberedande arbetena inför bygget av Uddevallas nya brandstation pågår för fullt. Från och med tisdag 4 maj leds trafiken på Västgötavägen om via en ny förbifart på tomtmarken för brandstationen och Exercisvägen. Anledningen till denna omledning är att en rondell ska byggas på Västgötavägen i höjd med nya brandstationen.

tomtmarken för Uddevallas nya brandstation, sett från Idaberget. Man ser olika arbetsmaskiner och stenkross

Nu stängs Västgötavägen av där nya rondellen ska byggas. En ny förbifart för trafik kommer att gå över tomtmarken för Uddevallas nya brandstation och ansluta till Exercisvägen (till höger i bild).

Västgötavägen kommer att vara avstängd på sträckan mellan avfarten vid Byggmax till avfarten i höjd med Hallakiosken. I stället leds trafiken om via tomtmarken där den nya brandstationen kommer att byggas. Den nya asfalterade förbifarten blir som en förlängning av Västgötavägen, som ansluter till Exercisvägen. Förbifarten kommer att användas till mitten av september, då rondellen preliminärt beräknas vara klar.

- Denna omledning ska inte påverka trafiken mer än att det blir en extra sväng man får köra. Vi kommer att skylta upp tydligt i området. En tillfällig infart till Byggmax blir via Kanslibacken eftersom avfarten till Fossumsvägen stängs av, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Även busshållplatsen Kompanivägen som ligger i höjd med Hallakiosken kommer tillfälligt att vara avstängd. Resenärer hänvisas till övriga hållplatser längs Västgötavägen.

Några hållpunkter för arbetet med brandstationen

  • 4 maj startar omledning av trafik via nya förbifarten. Nu inleds lednings- och gatuarbeten i området, grävarbeten för nya VA-ledningar och elledningar.
  • 24 maj, vecka 21, startar arbetet med att stabilisera marken där nya brandstationen ska byggas. Stora delar av tomten kommer att förses med kalkcementpelare. Detta arbete sker med maskiner valda med miljöhänsyn. Arbetet pågår till och med vecka 27.
  • 12 juli-8 augusti, vecka 28-31, semester. Inga byggarbeten under denna period.
  • 11 augusti, vecka 32, fortsätter arbetet med lednings- och gatuarbeten. I augusti börjar själva förberedelserna för grundläggningen av brandstationen.

I övrigt avslutas sprängnings- och krossningsarbetet på tomtmarken den här veckan. Nu startar detaljprojektering för nya brandstationen och ansökan om bygglov är inlämnad.

Mer information om Uddevallas nya brandstation

På youtube kan du se en film från Valdemarsviks kommun om stabilisering av mark med kalkcementpelare

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00