Digital föreningsmässa i filmform

Förra året planerades en föreningsmässa som en del i Delmos-satsningen, Delegationen mot segregation, och för inkludering i Uddevalla. Föreningsmässan fick ställas in på grund av pandemin, men föreningarna erbjöds istället att presentera sig i filmform i en digital föreningsmässa. Nu är fem föreningars filmer klara.

Uddevalla från ovan en sommardag

Sammanlagt tackade ett tiotal föreningar inledningsvis ja till detta erbjudande, men på grund av pandemin, smittrisk och tidsbrist avstod vissa föreningar från att filmas.

Filmerna är ett resultat av Föreningsgruppens arbete. Via en föreningsmässa var tanken att Uddevallas föreningsliv skulle kunna ge information om sitt arbete och aktiviteter till invånarna, med fokus på nyanlända. Syftet med satsningen var att underlätta för nyanlända och infödda svenskar att mötas via föreningslivet, för att locka nya medlemmar, få yngre medlemmar och jobba för ökad inkludering. Föreningslivet är en viktig demokratisk pusselbit som ger kunskap, bildar vänskaper och nätverk samt ger kulturutbyte och språkutveckling.

Från början var 31 föreningar intresserade av att medverka på en sådan mässa. När mässan ställdes in och föreningarna istället erbjöds att medverka i film var det många som tackade nej med anledning av den pågående pandemin.

Genom medel från Delmos anställdes Pierre Mitran som har gjort filmerna.

- Vi är glada att vi nu kan presentera fem av dessa föreningar i filmer, som en liten digital föreningsmässa. Tyvärr blev det inte den stora, informativa och inkluderande föreningsmässa som föreningsgruppen planerade för, men med rådande pandemiläge så är vi stolta och nöjda med resultatet, säger Siv Tengberg, samordnande representant från arbetsmarknadsavdelningen.

Föreningsfilmerna finns på youtube

Föreningsgruppen är ett av resultaten från de tre medborgardialoger som genomfördes 2019 och där medborgarna och civilsamhället själva fick komma med förslag på hur man kan bryta segregationen. Läs tidigare nyhet Så kan vi bryta segregationen tillsammans