Midas omsorg ny utförare av boendestöd och hemtjänst

I slutet av april undertecknades avtal mellan socialnämnden i Uddevalla kommun och Midas omsorg AB om att bli utförare av boendestöd och hemtjänst. Det innebär att du som har hemtjänst eller boendestöd nu kan välja Midas omsorg som utförare av dessa tjänster.

äldre dam står vid ett altanräcke och tittar ut över grönska

Uddevalla kommun har sedan flera år tillbaka tillämpat lagen om valfrihetssystem. Du som har hemtjänst eller boendestöd har enligt valfrihetssystemet rätt att välja vem som ska utföra hjälpen, och det finns flera utförare att välja mellan. Syftet är att öka brukarnas valfrihet, delaktighet och inflytande. Du som behöver hjälp kan välja mellan de utförare som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med.

Det nytecknade avtalet mellan Midas omsorg AB och Uddevalla kommun gäller från och med 10 maj och framåt. Midas omsorg kan väljas som hemtjänstutförare i kommunens alla delar utom i Västra Uddevalla (Bokenäs). Vad gäller boendestöd är de valbara i kommunens alla delar.

Mer information om utförare för hemtjänst och boendestöd