Vad tycker du om vår nya översiktsplan?

Nu har du möjlighet att tycka till om den nya digitala översiktsplanen för Uddevalla. Idag startar ett samråd som pågår till och med 15 augusti.

Grön illustration där man ser Uddevallabron och en av skärgårdsbåtarna

Nu kan du påverka hur framtidens Uddevalla ska se ut. Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla in vår instagram rosterfranuddevalla.

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt.

Arbetet syftar till att ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög livskvalité. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Därför har vi bestämt oss för att översiktsplanera tillsammans med Uddevallaborna.

- Nu har du chans att påverka hur framtidens Uddevalla ska se ut. Alla synpunkter är värdefulla, vi kommer att sammanställa dem och ta med oss dem i det fortsatta arbetet med översiktsplanen, säger Amanda Windeman, projektledare och översiktsplanerare.

Läs mer och se den digitala översiktsplanen för Uddevalla

Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla in vår instagram rosterfranuddevalla.

En illustration med en mobiltelefon och texten Röster från Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00