Mellanstadiet på Bokenäs skola fortsätter med distansundervisning

Årskurs 4-6 på Bokenäs skola fortsätter med distansundervisning från torsdag 6 maj till och med fredag 7 maj. En stor andel av skolans personal är frånvarande med anledning av coronaviruset.

bokenäs skola, en gul tegelbyggnad, man ser barn på långt avstånd på skolgården framför

Mellanstadiet på Bokenäs skola fortsätter med distansundervisning.

Beslutet om distansundervisning fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland. Anledningen är den ansträngda personalsituationen på skolan, samt att minska risk för smittspridning.

Sedan tidigare gäller att årskurs 4-6 har distansundervisning till och med idag onsdag 5 maj.

Beslutet innebär att

  • Samtliga elever i årskurs 4-6 på Bokenäs skola har distansundervisning från och med torsdag 6 maj till och med fredag 7 maj.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever