Njut av våren på Emaus lantgård

Våren är här på allvar och omgivningarna runt Emaus lantgård är fyllda av vitsippor och spirande grönska.

Två getter, en svart och en vit, står på en kulle.

På vår lantgård kan du boka in dig på covid-19 anpassade aktiviteter med våra djur. Kom och träffa våra ”Gottegrisar” eller var med på ”Get-agility”. Du kan också grilla på anvisade platser och gå på tipspromenad, kom ihåg att ta med papper och penna.

- Emaus lantgård är verkligen en oas mitt ibland oss, både som rekreationsområde och som fritidsverksamhet. Den nyss genomförda medborgardialogen bekräftar platsen som oerhört viktig, för många ändamål och för människor med olika önskemål och förväntningar. Med en mångfald av aktiviteter och ett brett utbud av upplevelser hoppas vi så småningom återgå till ett normalläge och ett rikt grundutbud. Det vi erbjuder nu är anpassat utifrån det smittläge som råder i kommunen och regionen utifrån covid-19, säger Paula Nyman som är tillförordnad förvaltningschef för kultur och fritid.

Så utvecklar vi Emaus lantgård

Det finns ett stort engagemang kring utvecklingen av Emaus lantgård och hösten 2020 anordnades en medborgardialog för att samla in tankar. Som en fortsättning på medborgardialogen har intresserade även kunnat delta i olika fokusgrupper under våren. Materialet från fokusgrupperna blir en del i underlaget för den fortsatta utvecklingen och planeringen för olika verksamheter. Du hittar mer information om medborgardialogen i nyheten Första analysen från medborgardialogen

Mer information

Du hittar mer information om Emaus lantgård och våra aktiviteter på följande webbsidor:
Emaus lantgård

Aktiviteter på Emaus


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00