Bättre service gentemot företag

Nyligen presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningen Insikt, som är en årlig kvalitetsmätning av den kommunala servicen gentemot företag och myndighetsutövning. I denna undersökning har resultatet för Uddevalla ökat, från nöjd kund-index 74 till nöjd kund-index 77.

Snickare eller byggarbetare med gul hjälm som jobbar med en träkonstruktion

Bygglov är ett av områdena där kommunens resultat förbättrats i undersökningen Insikt.

- Det är glädjande att konstatera att Uddevalla gått från plats 81 till plats 48 bland kommunerna i Sverige. I gruppen större kommuner med fler än 40 000 invånare har vi gått från plats 25 till 11. Nu fortsätter vi vårt förbättringsarbete och hoppas få ännu mer nöjda företagare och bli ännu bättre till nästa ranking, säger Clas Mellby, näringslivsutvecklare.

Undersökningen Insikt omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor till företagen kring tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultaten har förbättrats för brandtillsyn, där nöjd kund-index (NKI) ökat från 79 (2019) till 88 (2020). Även bygglov har ökat från NKI 62 till NKI 73, miljö- och hälsoskydd har ökat från NKI 64 till NKI 68, och serveringstillstånd har ökat från NKI 82 till NKI 86.

Livsmedelskontroll ligger oförändrat på NKI 82 jämfört med senaste mätning och för markupplåtelser minskar NKI något litet från 81 till 80.

- Samhällsbyggnad jobbar löpande med att skapa en bra dialog med företagen för att kunna möta de behov som finns. Utifrån detta har till exempel fokus varit en ökad digitalisering samt förkortade handläggningstider. Det är roligt att detta också märks i servicemätningen, där de största förbättringarna sker inom bemötande och effektivitet, säger Lisa Cronholm, avdelningschef myndighet, samhällsbyggnadsförvaltningen.

SKR:s hemsida samt webbportalen kan du läsa mer om undersökningen Insikt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00