Gymnasiet utökar skolförlagd undervisning

Uddevalla gymnasieskola utökar den skolförlagda undervisningen till att omfatta två tredjedelar av alla elever från och med 10 maj och resten av terminen. Beslutet är fattat av barn och utbildningsnämndens ordförande utifrån direktiv från Smittskydd Västra Götaland.

elever vid datorer sitter kring ett bord, man ser bara ryggar, händer och armar på eleverna

Gymnasiet utökar nu andelen elever med skolförlagd undervisning.

Beslutet innebär att elever i årskurs 3 har skolförlagd undervisning resten av terminen och att rektor beslutar om vilka elever från övriga årskurser som har skolförlagd undervisning. Smittskydd Västra Götaland bedömer att andel gymnasieelever med skolförlagd undervisning kan ökas till upp till två tredjedelar.

Sedan tidigare gäller att en tredjedel av eleverna vid Uddevalla gymnasieskola har skolförlagd undervisning till och med 7 maj. Övriga elever har distansundervisning.

Beslutet innebär att

  • Upp till två tredjedelar av alla elever på de nationella programmen inom Uddevalla gymnasieskola har skolförlagd utbildning från måndag 10 maj till och med onsdag 9 juni.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 3 har skolförlagd undervisning från och med måndag 10 maj till och med fredag 9 juni. Årskurs 1 och 2 har delvis distansundervisning under samma period. Skolförlagd undervisning sker enligt schema som skolhuset informerar om.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet inklusive språkintroduktion berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever med distansundervisning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.