Vuxenutbildningen förlänger delvis distansundervisning

Delar av undervisningen på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans resten av terminen, eftersom smittspridningen i samhället av covid -19 är fortsatt allvarlig. En tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning kommer därför att ha skolförlagd undervisning från och med måndag 10 maj till och med torsdag 24 juni. Övriga elever har distansundervisning under samma period.

De gula regementsbyggnaderna som vuxenutbildningen håller till i

Vuxenutbildningen fortsätter med delvis distansundervisning resten av terminen.

Beslutet fattades igår av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland. Anledningen är att minska trängsel i vuxenutbildningens lokaler samt inom lokaltrafiken.

Sedan tidigare gäller delvis distansundervisning för eleverna till och med 7 maj.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 10 maj-24 juni. Övriga elever har distansundervisning under denna period.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Rektor kan besluta om undantag från verksamhetschefens beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever får ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.