Bäst i branschen inom attraktiva arbetsvillkor

Uddevalla kommun är den mest attraktiva arbetsgivaren bland kommuner 2020 enligt Nyckeltalsinstitutets årliga mätning.

Flygbild över centrala Uddevalla med Byfjorden och Uddevallabron i fjärran

Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Uddevalla kommun har fått utmärkelsen bäst i branschen när det gäller attraktiva arbetsvillkor 2020 i en kvantitativ kartläggning av organisationens faktiska arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

- Vi är oerhört glada och stolta över utmärkelsen! Den visar kommunens gedigna arbete för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, säger Feniks Beka, HR-controller.

Under 2020 har vårt fokus legat på jämlik lönepolitik, vilket innebär att det inte ska finnas några skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga yrkesgrupper. Vägen till jämställda löner är ett gemensamt arbete inom hela organisationen, där alla chefer är med och bidrar. Kompetensutveckling är annat område som är högt prioriterat inom kommunen, vi lägger ungefär 3–4 procent av arbetstiden för kompetensutvecklande aktiviteter så som mentorskap, handledning, kurser och valideringsinsatser.

- Det känns fantastiskt att få en sådan här utmärkelse även om det inte är drivkraften i vårt arbete utan att utveckla vår organisation för att vara en arbetsplats som alla känner stolthet att gå till. Däremot är det kul att vi får ett kvitto på det utvecklingsarbete vi gör, säger Sara Gustafsson, personal- och kommunikationschef.

Om Nyckeltalsinstitutets kartläggning

Resultatet baseras på insamlad statistik från 2020 från drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, cirka 350 företag och organisationer har kartlagts. De listade organisationerna har uppnått högst resultat i sin bransch i respektive index. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro.

Läs mer om de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige