I sommar tar vi första spadtaget för ny simhall i Uddevalla

Nu är bygglovet klart för nybyggnad av en 5400 m² stor simhall, 267 parkeringsplatser och tillbyggnad av Rimnershallen med ny entré och förbindelsegång mellan byggnaderna. Byggnationen planeras starta i juli.

Skiss entré ny simhall

Skiss entré ny simhall. Arkitekt We Group.

Den nya simhallen kommer att byggas på platsen där dagens fotbollsplaner ligger längs med Rimnershallen. Simhallen blir en anläggning för motion, träning och tävling med SM-standard. Anläggningen kommer att innehålla en 50 meters bassäng med 10 banor och integrerad hoppbassäng, barnbassäng och bassäng för simundervisning som också är lämplig för uppvärmning vid tävling.

- Simhallen är en viktig del i att skapa Uddevallas nya sport- och idrottscenter på Rimnersområdet. Uddevalla kommer att bli en ännu starkare destination för alla som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande, säger kommundirektör Peter Larsson.

Förberedande arbeten som förstudier, trafikutredning, omläggning av råvattenledning, beslut om ersättningsplaner för fotbollen, kostnadsberäkningar och systemhandlingar är klara. Nu återstår den slutliga projekteringen innan själva genomförandefasen startar.

- Att bygga en ny simhall i Uddevalla har varit en lång process och det är mycket glädjande att vi nu kan planera för att sätta spaden i marken, säger Peter Larsson.

Byggnationen startar sommaren 2021, pågår under 2022 och 2023. Med målet att ta anläggningen i drift sommaren 2024.

Entreprenör: Peab Sverige AB har tilldelats en totalentreprenad för bygget av ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla.

Läs mer om projektet ny simhall

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00