Växelvis distansundervisning för högstadiet resten av terminen

Från och med måndag 17 maj och resten av terminen fortsätter distansundervisning för en årskurs i taget på högstadiet i Uddevallas kommunala grundskolor. Den växelvisa distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och 8 och införs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning av covid -19.

Händer som skriver på en laptop

Högstadiet fortsätter med växelvis distansundervisning för årskurs 7 och 8 resten av terminen.

Sedan tidigare gäller växelvis distansundervisning för högstadiet fram till och med 12 maj.

Då det fortsatt sker en ökad smittspridning i samhället behöver distansundervisningen fortsätta för ett antal elever högstadiet. Syftet med distansundervisningen är att minska trängsel i högstadieskolornas lokaler samt inom kollektivtrafiken.

Beslutet är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan går i skolan som vanligt.

Beslutet om distansundervisning innebär att

 • Elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan övergår till distansundervisning under följande perioder:
  Måndagen den 17 maj till och med fredagen den 21 maj
  Måndagen den 31 maj till och med fredagen den 4 juni

 • Elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor övergår till distansundervisning under följande perioder:
  Måndagen den 24 maj till och med fredagen den 28 maj
  Måndagen den 7 juni till och med onsdagen den 9 juni.
 • Elever med distansundervisning erbjuds att hämta matportioner på skolan.
 • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning utan går i skolan som vanligt.
 • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning då det finns särskilda skäl för berörda elever att delta i skolförlagd undervisning.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever