Se kommunfullmäktige från den 12 maj

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

kommunfullmäktige sitter i en sammanträdeslokal

Se kommunfullmäktige från den 12 maj

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Allmänhetens frågestund.
  • Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2.
  • Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av covid19 lagen och dess följdförordningar.
  • Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst.
  • Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med flerbostadshus.
  • Utökning av aktiekapital i Västvatten AB

Se kallelsen

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll