Projektering startar för nya Ljungskileskolan

Grundskolan i Ljungskile ska få helt nya skolbyggnader och bli större för att omkring år 2026 kunna rymma cirka 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio. Kommunfullmäktige godkände 12 maj projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter.

Ljungskileskolan

Planen är att fastighetsbolaget Hemsö ska bygga, äga samt förvalta fastigheten och att Uddevalla kommun ska hyra skolan för att bedriva verksamheten.

- Vår bedömning är att Hemsö med sin erfarenhet, långsiktiga förvaltarorganisation och transparanta projektmodell kan säkerställa Uddevallas behov av en snabb och trygg process, säger kommundirektör Peter Larsson.

Projektet går nu in i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande. I denna fas värderas mark och byggrätt inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan hyresgäst och hyresvärd.

Preliminär tidplan:

  • Hösten 2021, beslut markupplåtelseavtal och hyreskontrakt
  • Hösten 2022, upphandling för totalentreprenad
  • Juli 2023, byggstart för östra skolan
  • November 2023, byggstart västra skolan

Skolan beräknas invigas 2025/2026.

Läs mer om nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret