Biltvätt på gatan stort hot mot miljön

Tvättar du bilen på gatan, garageuppfarten eller någon annan asfalterad plats ute? Då rinner tvättvattnet oftast ner i närmsta dagvattenbrunn och sedan orenat ut i en sjö eller havsvik.

Nytvättad grå bil står i en tvätthall

Tvätta din bil i en tvätthall eller automatisk biltvätt, så skyddar du naturen från miljöfarliga utsläpp.

Tvätta i stället din bil i en biltvätt, antingen en automatisk eller en gör-det-själv-hall. Biltvättarna har oljeavskiljare och de större tvättarna har ytterligare reningssteg för att rena tvättvattnet.

Tvättvattnet från biltvättar innehåller föroreningar som tungmetaller, olja, däck- och asfaltsrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa kan vara skadliga för människor, miljö och vattenlevande djur. Varje år rinner tusentals ton av dessa ämnen rakt ut i naturen från biltvättar på gatan.

Som bilägare kan man göra en stor insats för miljön genom att tänka på var man tvättar bilen samt välja miljömärkta bilvårdsprodukter.

Läs mer på uddevalla.se/bilen