Gör din röst hörd!

Vill du också vara med och engagera dig för att unga ska få det bättre i Uddevalla? Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga som går i högstadiet eller gymnasiet att påverka i Uddevalla. I september väljs nya ledamöter in i ungdomsfullmäktige, vill du ställa upp?

Liam Rognli med det vita klocktornet i bakgrunden

Liam Rognli är en av ledamöterna i Uddevalla ungdomsfullmäktige.

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige ska se till att politikerna får med ungdomars perspektiv när de fattar sina beslut.

Ungdomsfullmäktige består av unga representanter från kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor, från fritidsgårdarna och från kommunfullmäktigepartiernas ungdomsförbund. Sammanlagt finns det 43 platser i ungdomsfullmäktige. De unga som väljs in till ungdomsfullmäktige har sin plats under ett års tid.

Efter sommaren, den 23 augusti, kommer nomineringen av kandidater till ungdomsfullmäktige att öppna, och den 15 september är det val till ungdomsfullmäktige.

Varför ska du nominera dig?

  • Du vill göra det bättre för unga i Uddevalla
  • Du vill inte vänta tills du fyller 18 år och får rösta i valen, utan du vill påverka redan nu
  • Du får en unik erfarenhet att skriva i ditt CV
  • Du får träffa politiker som bestämmer i kommunen
  • Du får betalt för din mötestid på samma sätt som politikerna i kommunfullmäktige

Låter det intressant?

Börja redan nu fundera på din nominering. Vad brinner du för och på vilket sätt vill du göra det bättre för unga i Uddevalla? Varför ska just du sitta i ungdomsfullmäktige?

Syftet med ungdomsfullmäktige är att öka ungdomars verkliga inflytande i frågor som på olika sätt berör dem. Nämnder och förvaltningar i kommunen ansvarar för att ha en kontinuerlig dialog med ungdomsfullmäktige och för att återkoppla resultatet från dialogen till ledamöterna i ungdomsfullmäktige.

Här ovan kan du se en film med Liam Rognli, som är en av ledamöterna i ungdomsfullmäktige. Han berättar om hur det är att vara med och vad han tycker om det. Det finns också en verbaliserad version av filmen på Youtube.

Mer information om ungdomsfullmäktige