Läget vid övre delen av Kungsgatan

Vi renoverar Kungsgatan, från Östergatan ned till Kungstorget, i Uddevalla centrum. Nu är ledningsarbetena klar från Östergatan till korsningen vid Zachaus gränd och stensättning pågår. Längs ena fasaden har också rivningsarbetet av markbeläggningen påbörjats ned till Kungstorget.

Övre Kungsgatan

Kungsgatan mellan Östergatan och Kungstorget i Uddevalla centrum.

- Vi är medvetna om att det är väldigt stökigt och trassligt att ta sig fram just nu. Vi är väldigt tacksamma för att ni står ut och vi lovar att det snart blir mycket bättre, säger Stefan Björling, plan- och exploateringschef.

Målet är att allt ledningsarbete längs hela Kungsgatan, från Östergatan till Kungstorget, ska vara klart innan semestern, samt att stensättning och linhängd belysning är klar ned till korsningen vid Zachaus gränd.

- Vi hoppas kunna hinna påbörja arbetet med själva torgbildningen som binder samman Zachaus gränd med Kungsgatan. Vi kommer också att städa upp ordentligt och lägga på ett fint grus som gör det så tillgängligt som möjligt att ta sig fram under semestern, säger Stefan Björling.

Efter semestern:

  • Så påbörjas stensättningen från Zachaus Gränd ned till Kungstorget.
  • Vi stensätter Teatergränd längs med kortsidan av Studio 32, samt Sillgatan.
  • Torgbildningen vid Zachaus gränd färdigställs med en lite exklusivare granit i annan mönsterläggning och en grönare färgton. Denna platsbildning kommer att prydas av ett offentligt konstverk till minne av den gamla Tändsticksfabriken. Platsen kommer också att få en rund sittyta kring ett träd som påminner om det som finns vid Kochs gränd.
  • Korsningen vid Sillgatan får ett offentligt konstverk i tre delar till minne av sillfiskets betydelse för staden.

Den övre delen av Kungsgatan kommer att påminna mycket om nedre Kungsgatan vilket du kan läsa mer om på projektsidan.

Renoveringen av övre delen av Kungsgatan mellan Östergatan och Kungstorget är en del av kommunfullmäktiges stora centrumsatsning och beräknas vara klart senast i november/december 2021.

Läs mer om Uddevallas stadsutveckling på uddevalla.se/uddevallavaxer