Trafikljus byggs om på Fjällvägen

Med start på måndag 24 maj ska trafikljuset i korsningen Fjällvägen/Edingsvägen vid Uddevalla sjukhus byggas om. De dagar och tider då arbete pågår i korsningen kommer trafikljuset att vara avstängt. Ombyggnaden beräknas vara klar 11 juni.

Korsning med trafikljus vid Fjällvägen/Edingsvägen, man ser sjukhuset i bakgrunden och bilar som kör på Fjällvägen

Trafikljusen i korsningen Fjällvägen/Edingsvägen ska byggas om.

Trafikljusanläggningen i korsningen är föråldrad och kommer att byggas om med led-belysning, nya tryckknappar och styrskåp.

Arbetet i korsningen kommer att ske dagtid klockan 09.30-15.00 och utförs av Uddevalla energi på uppdrag av Uddevalla kommun. Trafikljuset kopplas på varje dag senast klockan 15.00.

När arbete sker på Fjällvägens östra sida kommer höger körfält i norrgående riktning att vara avstängt. På motsvarande sätt vid arbete på Fjällvägens västra sida kommer höger körfält i södergående riktning att stängas av. När arbetet sker i mittrefugen kommer de vänstra körfälten i båda riktningar att vara avstängda.

Fartdämpande hinder kommer att placeras ut för passerande trafik.

Söder om detta trafikljus på Fjällvägen finns ytterligare två äldre trafikljusanläggningar som kommer att byggas om under 2022 och 2023.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00