Digital jobbcoachning och servicevärdar kortar vägen till egen försörjning

Digital jobbcoachning, jobbcafé, servicevärdar och projektet Startsträckan. Arbetsmarknadsavdelningen jobbar på många olika sätt för att få fler i arbete och nå ut till dem som behöver stöttning.

Fyra personer står framför ett grönt flervåningshus på Junogatan

Servicevärdarna Sanaa Zidan och Natasha Stanojevic (främre raden), samt teamledare Aida Redzic och enhetschef Annie Sörensen Ringi tycker att servicevärdar är ett bra sätt att närma sig arbetsmarknaden.

För drygt ett och ett halvt år sedan samordnades kommunens enheter för arbetsmarknad och för försörjningsstöd och flyttade till gemensamma lokaler på Junogatan. Syftet med sammanslagningen var att korta vägen till egen försörjning.

- Det här är ett lyckat sätt att arbeta. Nu finns en konsulent inkopplad direkt när man söker försörjningsstöd, fokus blir då på hur man ska komma vidare till egen försörjning istället, säger Pia Strömsholm, chef arbetsmarknadsavdelningen.

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar på många olika sätt för att hjälpa arbetssökande med försörjningsstöd. Digital jobbcoachning är ett sätt att få personlig stöttning i hur man ska komma vidare, skriva en cv eller ansökan. Jobbcoachning riktar sig till de som nyss avslutat en anställning eller utbildning. Coachningen bygger på fem steg: hitta ett jobb att söka, skicka in en bra ansökan, bli kallad till intervju, bli erbjuden jobb, behåll jobbet.

- Vi möter många yngre arbetssökande som inte fått fäste på arbetsmarknaden ännu. Vi ser att det ger resultat när de fått coachning, en del har kommit ut i arbete, särskilt i sommarjobb, säger Rosita Johansson, konsulent arbetsmarknadsavdelningen.

Jobbcaféet på Dalaberg är en plats där arbetssökande kan träffa företag via speedintervjuer under rekryteringsträffar, de kan få information om starta eget, samt få stöd att skriva cv och ansökan. Jobbcaféet riktar sig till alla kommuninvånare som är arbetssökande.

En annan satsning är att arbetssökande kan få anställning som servicevärdar som utför enklare uppgifter. Här är målgruppen personer som står långt från arbetsmarknaden. Som servicevärd får man arbetsträning, språkträning och anpassad utbildning samt referenser. I kommunen finns just nu cirka 20 servicevärdar på Dalaberg och Junogatan. Syftet är att servicevärdarna ska gå ut i annan anställning så snart som möjligt, hur lång tid man är servicevärd är därför individuellt.

- De som är servicevärdar får möjlighet att utvecklas och är stolta. De får också ett socialt sammanhang med kollegor, det är väldigt viktigt för att kunna växa och gå vidare. Det är så roligt när vi ser resultat och människor som mår bra, säger Aida Redzic, teamledare arbetsmarknadsavdelningen.

Projektet Startsträckan är en satsning som riktar sig till nyanlända som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att de arbetssökande ska göra stegvis förflyttning mot arbete eller studier. De arbetssökande och två konsulenter från arbetsmarknadsavdelningen träffas en gång i veckan och tar promenader utomhus och pratar. Ett av syftena är att våga prata svenska som ett första steg, för att så småningom se hur individen kan gå vidare.