Nya överenskommelser med Föreningen Saronhuset och Synskadades Riksförbund

Uddevalla kommun har gått in i två nya överenskommelser inom ramen för IOP, idéburet offentligt partnerskap. I det ena fallet handlar det om en förlängning av avtalet med Föreningen Saronhuset. Det andra avtalet är skrivet med Synskadades Riksförbund.

saronhuset är en äldre ljus byggnad med vitmålat tegel och röda fönsterkarmar och dörrar

Kommunen stöttar den fortsatta verksamheten i Saronhuset och Noras akutboende.

Noras akutboende på Kilbäcksgatan drivs av Föreningen Saronhuset i samverkan med Uddevalla kommun och erbjuder en trygg plats att sova på för människor som inte har någonstans att bo. Här får man möjlighet att sova en natt i taget, när läget är akut. I huset intill, Saronhuset, finns också en värmestuga med lunchservering. På grund av pandemin delar man istället ut matkassar till behövande.

En ny överenskommelse har nu tecknats mellan Föreningen Saronhuset och Uddevalla kommun. Det innebär en förlängning av nuvarande avtal och gäller i tre år, fram till och med 30 april 2024. Avtalet innebär att kommunen bidrar med cirka 1,7 miljoner kronor per år för fortsatt verksamhet i Noras akutboende och Saronhuset.

Synskadades Riksförbund vill utveckla stödet till syn- och hörselskadade i kommunen. Organisationen kan stötta i arbetet med att ge invånare stöd och träning för att klara mer i hemmet, närmiljön och ute i samhället. Målgruppen är växande i takt med en längre livslängd och antalet personer över 80 år förväntas öka mycket den kommande 10-årsperioden. När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans ge personer med syn- och hörselnedsättning förutsättningar för att delta i samhället.

Den nya överenskommelsen mellan Synskadades Riksförbund och Uddevalla kommun gäller till och med 31 mars 2023 med möjlighet till ett års förlängning om båda parter är överens om detta. Avtalet innebär att kommunen bidrar med 200 000 kronor per år till verksamheten som genomförs av Synskadades Riksförbund Uddevalla.