Fenixz - kompetensförsörjning för människa och företag i Fyrbodal och Skaraborg

Projekt Fenixz är en satsning som vill hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är just vad många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos era unga anställda. Därav z i slutet på Fenixz.

Först och främst behöver vi veta exakt vilket kompetensbehov som företagen i vårt område har.

Detta vill vi uppnå:
Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.

Målen med insatserna är:

Att anställda upplever att de stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
Att små- och medelstora företag upplever att behovet av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
Att deltagarna upplever att de har fått ökad kunskap-och metodutveckling i arbetsmiljöarbetet så att fler kan stanna kvar längre i arbetslivet.
Att anställda och företag har fått verktyg att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö.
Att deltagarna upplever att man har verktyg för att bryta diskriminerade strukturer, attityder och normer på arbetsplatsen.

Fenixz tillsammans med Hållbar besöksnäring i Väst
”Kunskap är nyckeln”

Företagare inom besöksnäringen kan dra fördel av insatser från två projekt på samma bräde.

Hör tidigare Landshövding i Västra Götaland Lars Bäckström, berätta om när Evert Taubes fästmö Malin slängde ringarna i havet…och hur det hänger ihop med utvecklingen av besöksnäringen i Fyrbodal.

Klippet på ca en minut är taget ur en längre presentation med fakta, råd och skrönor.

Lars Bäckström om besöksnäringen: