Ungdomsfullmäktige sammanträder idag 25 maj

Idag tisdag 25 maj har ungdomsfullmäktige digitalt sammanträde klockan 17.00-19.00. Allmänheten kan följa sammanträdet via Teams.

Ungdomsfullmäktige, fem ungdomar sitter vid ett stort skrivbord med kommunvapnet i bakgrunden

Du kan följa ungdomsfullmäktige digitalt.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på mötet 25 maj:

  • Dialog med kultur och fritidsförvaltningen om boksatsning för unga
  • Användning av Ungdomsfullmäktiges budget mandatperiod 2020- 2021
  • Ungdomsförslag om fotbollsplan med konstgräs i Skogslyckan och en inomhusplan för fotboll i Uddevalla
  • Översiktsplan 2022, samråd

Vill du följa ungdomsfullmäktiges möte? Mejla ungdomsfullmaktige@uddevalla.se, för att få en länk till sammanträdet i Teams.

Se kallelse till ungdomsfullmäktige och protokoll

Mer information om ungdomsfullmäktige

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00