Så genomförs årets studentfirande

Studentfirandet inom Uddevalla gymnasieskola kommer att genomföras på liknande sätt som förra året och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Västra Götalandsregionens särskilda restriktioner. Studentfirandet är fördelat över tre dagar, 1-3 juni.

studenter med vita studentmössor, man ser bara ryggarna på dem

Studenten genomförs klassvis i varje skolhus där en studentcermoni äger rum med utdelning av betyg och stipendier samt avtackningar.

När klassen lämnar skolan är rekommendationen att som mest två anhöriga möter upp studenten på anvisad plats.

Sammantaget är det cirka 1000 studenter inom gymnasieskolan.

Mer information och tider för respektive skolhus finns i gymnasieskolans studentprogram

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00