Bohusläningen har fått avslag från Kammarrätten gällande reservlista

Kammarrätten avslår Bohusläningens överklagande gällande att ta del av den i media omtalade reservlistan. Det är inte en allmän handling.

Enligt Uddevalla kommun så upprättades aldrig någon reservlista i annan form än ett föränderligt arbetsmaterial. Därför avslog socialförvaltningen Bohusläningens begäran om att få ut allmän handling. Bohusläningen överklagade detta beslut till Kammarrätten. Detta överklagande har nu också Kammarrätten avslagit med skälet att det inte är en allmän handling. Utdrag ur Kammarrättens beslut:

”Den aktuella handlingen saknar ärendeanknytning och har såvitt kommit fram inte expedierats dvs avsänts till en annan myndighet eller en enskild utanför myndigheten. Den har heller inte justerats och det har inte kommit fram något som medför att handlingen kan anses ha färdigställts på något annat sätt som innebär att den är upprättad.”

Läs Kammarrättens dom i sin helhet Pdf, 208.9 kB.

Bakgrund
Uddevalla kommun var bland de första som kom i gång med vaccinationerna. Vi startade redan i början av januari. Det var Västra Götalandsregionen som hade ansvaret för att vaccinera kommunens anställda och hade upphandlat Hälsobolaget för detta uppdrag. Hälsobolaget ställdes tidigt inför situationen att det fanns risk för att vaccindoser skulle slängas eftersom vaccinet som då användes bara hade en hållbarhet på 6 timmar. Rekommendationerna från Västra Götalandsregionen var då, i detta tidiga skede, att Hälsobolaget inte fick lämna överblivna doser till äldre som var boende på kommunens boenden eller till vårdcentraler som vaccinerar andra äldre invånare eftersom de inte hade ansvaret för att vaccinera dessa personer. För att undvika att slänga några doser så vaccinerades då tjugo personer som kunde inställa sig med mycket kort varsel. Fjorton doser gick till volontärer som arbetade i vaccinationslokalen och sex doser gick till några chefer i krisledningsgruppen samt nyckelfunktioner inom vår verksamhet. Det vill säga totalt tjugo vaccindoser.