Anläggning för däckåtervinning vill etablera sig i Uddevalla

Uddevalla kommuns avdelning för Hållbar tillväxt har tillsammans med Position Väst arbetat för att få en etablering av Scandinavian Enviro Systems däckåtervinningsanläggning till Uddevalla. Nu kommer företaget att lämna in ett förslag till samrådsunderlag till länsstyrelsen inför kommande tillståndsansökan. Den planerade anläggningen ska ha kapacitet att återvinna hälften av alla uttjänta däck i Sverige.

Uddevallabron från ovan en sommardag

Avdelningen för Hållbar tillväxt fick kontakt med Scandinavian Enviro Systems via Position Väst, Fyrbodalskommunernas gemensamma företagsetableringskontor, under 2020 när bolaget sökte rätt läge för en ny anläggning. Sedan dess har ett arbete inletts med flera parter för att göra processen för etablering så smidig som möjligt.

- Bolaget hade högt ställda krav på både markområdet, logistikmöjligheter och annat. Det var flera kommuner som fick möjlighet att komma in med förslag. Vi är mycket glada att de nu väljer att gå vidare med ett område på Lillesjö och vi har stora förhoppningar inför de kommande stegen så att etableringen verkligen blir av. Det här innebär nya arbetstillfällen för Uddevalla, säger Sophie Carling, näringslivsutvecklare.

Enviro har identifierat en industritomt i Lillesjöområdet som lämplig för etablering av en ny återvinningsanläggning, som beräknas få en maximal kapacitet av 60 000 ton däck per år. Detta motsvarar hälften av den totala årliga volymen uttjänta däck i Sverige. Det framtagna underlaget för samråd kommer att följas av en tillståndsansökan, som enligt företaget beräknas ske under hösten.

Enviro har utvecklat en metod som gör det möjligt att återvinna kimrök, olja och stål ur uttjänta fordonsdäck. Kimrök är en oljebaserad komponent som är central vid framställning av nya däck. Återvinning av kimrök leder till lägre utsläpp av koldioxid.

- Scandinavian Enviro Systems arbetar med en så kallad cirkulär metod, vilket är ytterligare ett steg inom hållbar industriell utveckling. Genom att återvinna och återbruka material ur däcken nås mycket stora miljövinster. Att en sådan framtidsverksamhet kan byggas upp här, och också fortsätta i Mellerud där bolaget finns sedan tidigare, är något att vara stolt över. I Fyrbodal finns andra verksamheter med fokus på cirkulära industrimodeller så denna möjliga etablering skulle stärka hela regionen, säger Sophie Carling.

Läs mer om Enviros satsning