Nytt medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen

Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Uddevalla kommun och Polisen västra Fyrbodal. Avtalet gäller från 1 juni och innebär bland annat en fortsatt bevakning i centrum för att skapa en tryggare miljö.

Kampenhof, en gråmålad byggnad, en person cyklar förbi utanför och det står ett grönskande träd intill

Bevakningen av Kampenhof och dess närområde fortsätter under 2021.

Boende och verkande i Uddevalla kommun har haft möjligheten att svara på en medborgarenkät, digitalt och i pappersformat. Invånarnas uppfattning om trygghet har stor betydelse för medborgarlöftets utformning. Trygghetsbegrepp måste anses subjektivt men har stor betydelse för hur ett verksamhetsområde utvecklas. Målet att skapa trygghet gäller alla områden inom kommunen men medborgarlöftet ger möjlighet att under en period särskilt kraftsamla på en överenskommen plats eller i en särskild aktivitet.

Polisen och Uddevalla kommun har under 2020 arbetat för att skapa en tryggare miljö i centrum där speciellt fokus riktats mot bussterminalen Kampenhof och dess närområde. Bevakningen av detta område kommer att fortgå 2021. Under 2021 kommer fokuseringen att ligga på de centrala delarna av Uddevalla men även större bostadsområden med risk att segregeras från det övriga samhället.

- Vi har haft ett lyckat samarbete med polisen sedan det första medborgarlöftet undertecknades. Ett medborgarlöfte gör att vi får en struktur och en prioritering av våra trygghetsskapande åtgärder för invånarna i kommunen, säger Björn Segelod, säkerhetschef i Uddevalla kommun.